Close Menu
Executele

Executele

Na een overlijden moet de erfenis worden verdeeld en afgehandeld. Vaak wordt bij testament een executeur benoemd die deze taak op zich neemt. Deze zakelijke afwikkeling van de nalatenschap door de executeur wordt executele genoemd. De notaris geeft een verklaring van executele af aan de executeur, waarmee hij of zij de bevoegdheid om te handelen kan aantonen.

Bij de executele van een nalatenschap moeten heel wat zaken worden afgehandeld. Niet alleen moet de uitvaart worden geregeld, maar daarnaast moeten abonnementen en verzekeringen worden opgezegd, een boedelbeschrijving worden opgesteld en aangifte erfbelasting en inkomstenbelasting worden gedaan. Een belangrijk aspect van de executele is de verdeling van de erfenis over de erfgenamen, hier is vaak akkoord van de erfgenamen noodzakelijk.

Zorgvuldige executele door Centrum Nalatenschappen
Nabestaanden zijn na het overlijden van een dierbare voornamelijk bezig met verwerking van het verlies. In deze moeilijke periode is de executele van de nalatenschap een zware belasting voor nabestaanden. Het regelen van de uitvaart, het uitruimen en de verkoop van het huis, het verzamelen en bestuderen van alle administratie en papieren: de afwikkeling kan voor nabestaanden emotioneel zwaar zijn. Daarnaast ontbreekt het nabestaanden bij de executele vaak aan de benodigde juridische en financiƫle kennis. Niet voor niets kiezen veel mensen ervoor om bij testament een executeur te benoemen die de executele van de nalatenschap zorgvuldig en professioneel afhandelt.

Centrum Nalatenschappen heeft een jarenlange ervaring op het gebied van executele. Wij hebben al vele nalatenschappen afgewikkeld in opdracht van zowel non-profitorganisaties als particulieren. Als u de executele overlaat aan Centrum Nalatenschappen, bent u er dus zeker van dat uw nalatenschap snel, adequaat en professioneel wordt afgehandeld. Bovendien zijn onze tarieven voor executele een stuk gunstiger dan die van accountants en notarissen. Kiest u voor ons, dan ontheft u uw nabestaanden van een lastige en zware taak, en bespaart u bovendien hoge executelekosten die uit uw nalatenschap moeten worden voldaan. Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op om een geheel vrijblijvende en kosteloze afspraak te maken. Wij voorzien u graag van persoonlijk advies en informeren u over de mogelijkheden.

De verklaring van executele 
Als bij testament een executeur is benoemd, geeft de notaris ten behoeve van de afwikkeling van de nalatenschap een verklaring van executele af. Deze verklaring van executele beschrijft de bevoegdheden van de executeur. Met de notariƫle verklaring kan de executeur aantonen dat hij benoemd is en welke beslissingen hij precies mag nemen ten behoeve van de executele. Bij de verklaring van executele kan onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten executeurs met verschillende bevoegdheden:

  • de 1-sterrenexecuteur ofwel begrafenisexecuteur, is alleen belast met het regelen van de begrafenis of crematie;
  • de 2-sterrenexecuteur, de beheersexecuteur genaamd, beheert de nalatenschap en voldoet de schulden; en
  • de 3-sterrenexecuteur ofwel afwikkelingsbewindvoerder, heeft eveneens de bevoegdheid om de nalatenschap te verdelen.

Met de verklaring van executele kan de executeur in de meeste gevallen de bankrekening van de overledene door de bank laten deblokkeren. De executeur verkrijgt dan ten behoeve van de erfgenamen de bevoegdheid over de rekening. In sommige gevallen vraagt de bank hiernaast om een verklaring van erfrecht. Deze laatste verklaring kan gecombineerd worden met de verklaring van executele.

Verklaring van executele: de kosten 
De verklaring van executele kan alleen afgegeven worden door de notaris. De kosten van een verklaring van executele zijn in de meeste gevallen lager dan die van een verklaring van erfrecht. Tarieven tussen notarissen onderling kunnen behoorlijk verschillen. Voordat u een verklaring van executele laat opstellen, is het dus verstandig notarissen met elkaar te vergelijken en verschillende offertes op te vragen.