Close Menu
Executeur

Executeur

Na een overlijden moet er veel geregeld worden aan administratieve, organisatorische en financiële zaken. Bovendien moet de nalatenschap worden afgewikkeld zoals in het testament is vastgelegd. Voor al deze taken wordt vaak bij testament een executeur aangesteld. Is er geen executeur benoemd, dan zijn het de erfgenamen die gezamenlijk voor de afwikkeling van de nalatenschap moeten zorgdragen. Dit is in veel gevallen een onwenselijke oplossing. Het zorgvuldig afhandelen van een nalatenschap en alle andere zaken die bij een overlijden komen kijken, is geen lichte taak. Het vraagt om juridische en financiële deskundigheid en een professionele benadering. Het is een goed idee om na te denken over het benoemen van een professionele executeur. Centrum Nalatenschappen kan deze rol voor u vervullen.