Close Menu
Legataris

Legataris

Naast dat u iemand in uw testament tot erfgenaam kunt benoemen, kunt u er ook voor kiezen om iemand een legaat na te laten. Een legaat is een vast bedrag of een voorwerp (bijvoorbeeld een sieraad of een kastje). U kunt dus heel precies bepalen wat de begunstigde krijgt toebedeeld.

Voorbeeld: ik legateer aan ….. een bedrag van € 1.000,- aan contanten.

Hierbij kunt u eventueel de term ‘vrij van recht’ opnemen. Dit betekent dat de kosten van de nalatenschap niet van het legaat worden afgetrokken. De erfbelasting komt in dat geval ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.