Close Menu
Afwikkeling erfenis

Afwikkeling erfenis

Rond een overlijden moeten altijd heel wat zaken geregeld worden: de afwikkeling erfenis is zeker geen lichte taak. Denkt u bijvoorbeeld aan het op de hoogte stellen van allerlei instanties, het opzeggen van abonnementen en verzekeringen, het regelen van bankzaken en het doen van aangifte voor zowel inkomstenbelasting als erfbelasting. Verder moet natuurlijk de uitvaart geregeld worden, is het zaak de woning te ontruimen en eventueel te verkopen, moet de boedel verdeeld worden onder de erfgenamen … En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Al met al komt er heel wat kijken bij de afwikkeling erfenis, die gemiddeld een half jaar tot een jaar in beslag neemt. Waar moet u allemaal rekening mee houden bij de afwikkeling erfenis? En hoe zorgt u ervoor dat de afwikkeling zo soepel en zo snel mogelijk verloopt? Hieronder zetten we een en ander voor u op een rijtje.

Afwikkeling erfenis: waar moet u allemaal op letten?
Houd bij de afwikkeling van een erfenis in ieder geval rekening met de volgende zaken:

1. Wie zijn de erfgenamen? 
Allereerst moet bij de afwikkeling erfenis natuurlijk vastgesteld worden wie de erfgenamen zijn. Als er niets geregeld is, wordt een nalatenschap verdeeld op grond van het wettelijk erfrecht. Als u hiervan wilt afwijken en zelf wilt bepalen aan wie u nalaat, moet u een testament opmaken. Is niet duidelijk of de overledene een testament heeft laten opstellen? Raadpleeg dan het Centraal Testamentenregister in Den Haag. In dit register wordt precies bijgehouden wie een testament heeft laten opstellen en bij welke notaris dat is gebeurd.

2. Verklaring van erfrecht 
Een verklaring van erfrecht is een notariële akte, waarin wordt verklaard wie is overleden, of de overledene een testament heeft laten opstellen, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. Veel instanties vragen na overlijden om een verklaring van erfrecht. Zo is de verklaring bijvoorbeeld nodig om de bankrekening van de overledene te deblokkeren, zodat de erfgenamen erover kunnen beschikken.

3. Belastingen 
Bij de afwikkeling van de erfenis moeten de erfgenamen zorgdragen voor de aangifte inkomstenbelasting die verschuldigd is over het lopende jaar tot aan het moment van overlijden. Daarnaast moeten de erfgenamen binnen acht maanden na overlijden aangifte erfbelasting doen. Mocht het niet lukken om binnen die periode alle bedragen voor de erfbelasting inzichtelijk te krijgen, is het mogelijk om uitstel te vragen bij de Belastingdienst.

4. Inboedel verdelen
Bij het afwikkelen van de erfenis moet de inboedel worden verdeeld over de erfgenamen. De verdeling van de erfenis wil nogal eens moeizaam verlopen. Vaak hebben bepaalde spullen voor meerdere erfgenamen namelijk een emotionele waarde en is het moeilijk de spullen onderling te verdelen. Om de verdeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk hierover eerst duidelijke afspraken te maken waar iedereen achter staat.

5. Wie is verantwoordelijk voor de afwikkeling?
De afwikkeling erfenis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Dit betekent dat alle erfgenamen het unaniem eens moeten zijn met elke beslissing die bij de afwikkeling erfenis wordt genomen. In de praktijk is dit geen werkbare situatie, zodat het gebruikelijk is dat één persoon aangewezen wordt om namens alle erfgenamen de beslissingen te nemen: de gevolmachtigde. Ook kan het gebeuren dat bij testament iemand is benoemd om de nalatenschap af te wikkelen: de executeur. In een verklaring van executele worden de bevoegdheden van de executeur beschreven.

Regelmatig fungeert een van de nabestaanden als gevolmachtigde of executeur. Dit pakt in de praktijk echter niet altijd goed uit. De functie van gevolmachtigde c.q. executeur vergt namelijk veel aandacht en tijd, en legt een zware last op de schouders van een nabestaande die zelf nog bezig is met verwerking van het verlies. Daarnaast vereist de afwikkeling erfenis de nodige financiële en juridische kennis.

Een executeur benoemen voor de afwikkeling erfenis
Centrum Nalatenschappen heeft een jarenlange ervaring op het gebied van afwikkeling van erfenissen. Vele non-profitorganisaties, die als erfgenaam zijn aangewezen, benoemen ons als boedelgevolmachtigde om de nalatenschap af te wikkelen. Maar ook particulieren doen regelmatig een beroep op ons om een erfenis af te wikkelen.

Wilt u er zeker van zijn dat de afwikkeling erfenis professioneel en vlekkeloos verloopt? Neem contact met ons op voor een gratis en geheel vrijblijvende afspraak. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.