Close Menu
Medewerkers

Henk de Graaf, oprichter en directeur

'Nalaten is een manier om na overlijden nog van betekenis te zijn. Wij staan zowel particulieren als goede doelen organisaties bij om ervoor te zorgen dat de laatste wil betekenis krijgt.'

Jeannet Peters

'Mensen kunnen via hun testament een waardevolle bijdrage leveren aan hetgeen waar hun hart ligt. Dat is een mooie gedachte.'

Hélène van Gemert-Gunnewegh

'Wij bieden rust in de wetenschap dat alles goed is geregeld. Ik mag daaraan bijdragen door er voor te zorgen dat alles administratief zo goed mogelijk verloopt. Dat vind ik mooi.'

Bep van Eeuwijk

'Het geeft mij veel voldoening om mijn expertise in te zetten voor de afwikkeling van nalatenschappen en zo de belangen van particulieren te behartigen met als uitgangspunt de wens van de erflater.'