Close Menu
Het testament

Het testament

Alles goed regelen voor later: het is voor de meesten van ons vreemd genoeg zeker geen vanzelfsprekendheid. Vaak staan we nu eenmaal liever niet stil bij ons eigen overlijden. Belangrijke zaken als tijdig een testament opmaken schieten er dan ook nogal eens bij in. Maar wat gebeurt er eigenlijk als u er op een gegeven moment niet meer bent? Laat u uw nabestaanden dan wel goed verzorgd achter? En komt uw nalatenschap wel terecht op de juiste plek? Dit soort zaken kunt u allemaal goed regelen als u een testament laat opmaken. Wel zo’n prettig en gerust idee. Want het is tenslotte wel úw nalatenschap!

Wettelijk erfrecht
Als u geen testament opmaakt, wordt uw nalatenschap verdeeld op grond van het wettelijk erfrecht. Het erfrecht bepaalt dat er vier groepen zijn die van u erven als u geen testament heeft laten opmaken:

  1. Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen;
  2. Ouders, broers en zussen;
  3. Grootouders;
  4. Overige familie.

Zolang in de ene groep nog een erfgenaam te vinden is, komt een volgende groep niet meer aan bod. Als er in alle vier de groepen geen erfgenamen meer te vinden zijn, vervalt de nalatenschap aan de Staat. Dit komt echter vrijwel nooit voor.

Testament opmaken: vier belangrijke redenen
Als u een testament laat opmaken, kunt u alle zaken omtrent uw overlijden precies zo regelen als dat u zelf wilt. Er zijn vier belangrijke redenen om te kiezen voor een testament opmaken:

1. Afwijken van de standaardregels
Als u wilt afwijken van de standaardregels van het wettelijk erfrecht, moet u een testament opmaken. Zo kunt u bijvoorbeeld laten vastleggen dat een deel van uw erfenis toekomt aan een goede vriend of uw buurvrouw. Of wellicht wilt u graag het goede doel dat u een warm hart toedraagt ook na uw overlijden blijven steunen door het te benoemen als erfgenaam. Als u een testament opmaakt, kunt u zelf precies bepalen wat u aan wie nalaat.

2. Een executeur aanwijzen 
Na uw overlijden moeten er een hoop administratieve, financiële en organisatorische zaken geregeld worden. Een executeur zorgt ervoor dat al deze zaken zorgvuldig afgewikkeld worden overeenkomstig uw wens. Om een executeur aan te wijzen moet u een testament opmaken. Na overlijden kan de notaris vervolgens een  verklaring van executele afgeven, zodat de executeur zijn bevoegdheden aan kan tonen. Kies voor een executeur die de juiste expertise, ervaring en kennis in huis heeft om uw nalatenschap naar behoren af te wikkelen. Kies bijvoorbeeld voor Centrum Nalatenschappen als uw executeur.

3. Belangrijke zaken regelen 
Als u een testament laat opmaken, kunt u ervoor zorgen dat allerlei belangrijke zaken na uw overlijden goed geregeld worden. Zo kunt u bijvoorbeeld in uw testament vastleggen wie de voogdij over uw kinderen krijgt na uw overlijden. Ook kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart op papier laten zetten.

4. Fiscale voordelen
Een belangrijke reden om een testament op te maken is om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting hoeven af te dragen. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde tweetrapstestament. Met een dergelijk testament wordt de fiscale positie van de langstlevende partner verbeterd, doordat na overlijden geen erfbelasting verschuldigd is over het erfdeel van de kinderen.

Legataris
Naast dat u iemand in uw testament tot erfgenaam kunt benoemen, kunt u er ook voor kiezen om iemand een legaat na te laten. Een legaat is een vast bedrag of een voorwerp (bijvoorbeeld een sieraad of een kastje). U kunt dus heel precies bepalen wat de begunstigde krijgt toebedeeld.

Voorbeeld: ik legateer aan ….. een bedrag van € 1.000,- aan contanten.

Hierbij kunt u eventueel de term ‘vrij van recht’ opnemen. Dit betekent dat de kosten van de nalatenschap niet van het legaat worden afgetrokken. De erfbelasting komt in dat geval ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.

Een testament opmaken bij de notaris 
Als u alle zaken omtrent uw overlijden goed wilt regelen, moet u een testament opmaken bij de notaris. Maar ook als u al een testament heeft, kan het nuttig zijn om het nog eens goed tegen het licht te houden en eventueel aan te passen. Er kunnen immers de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden in uw persoonlijke leven. Of wellicht is uw testament minder goed bruikbaar als gevolg van wijzigingen in het erfrecht.
Heeft u nog geen testament of is uw testament niet meer up-to-date? Laat dan uw testament opmaken of aanpassen: een gerust gevoel om te weten dat ook na uw overlijden alle zaken goed geregeld zijn.

Een codicil als alternatief voor het testament?
Een codicil is een laatste wilsbeschikking, waarin u een aantal zaken kunt regelen voor na uw overlijden, zonder dat daar een notarieel testament voor nodig is. U kunt echter maar een beperkt aantal zaken regelen in een codicil.