Close Menu
Verdeling erfenis

Verdeling erfenis

De dood is een onlosmakelijk deel van ons leven. Maar toch staan de meeste mensen liever niet stil bij hun eigen overlijden. Sommigen zien het als een ver-van-mijn-bedshow, anderen vinden het gewoon een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Hoewel deze terughoudendheid heel begrijpelijk is, is het toch belangrijk om tijdig na te denken over uw eigen overlijden en de verdeling van de erfenis.

Na uw overlijden erven uw nabestaanden uw hele hebben en houden. Als u geen testament heeft, bepaalt de wet de verdeling van de erfenis. Zo kan het makkelijk gebeuren dat uw nalatenschap niet terechtkomt op de plek die u eigenlijk in gedachten had. En dat is eeuwig zonde.

Verdeling erfenis: testament opstellen
Bij een erfenisverdeling bij wet gaat uw nalatenschap naar uw directe nabestaanden. Als u bijvoorbeeld getrouwd bent en kinderen heeft, gaat de gehele erfenis naar uw echtgenoot. Het erfdeel van de kinderen is pas opeisbaar wanneer beide ouders zijn overleden. Als u volledige zeggenschap wilt over de verdeling van uw erfenis, dient u een testament op te stellen.

Met een testament kunt u afwijken van de standaard wettelijke regels en zelf bepalen hoe de verdeling van uw erfenis eruit ziet. Zo kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat een deel van uw nalatenschap al bij uw overlijden naar de kinderen gaat. Misschien wilt u nalaten aan uw stiefkinderen, die bij een wettelijke verdeling van de erfenis buitenspel staan. Of misschien wilt u graag een gedeelte van de erfenis nalaten aan een goede vriend, of aan een goed doel dat u graag steunt. Hoe u de verdeling van uw erfenis ook voor ogen ziet, zorg ervoor dat u het goed laat vastleggen in een testament.

Verdeling erfenis: executeur benoemen
Zelfs al hebt u alles precies bepaald in uw testament zoals u het wil, dan kan de verdeling van de erfenis toch nog de nodige problemen geven. Een executeur is verantwoordelijk voor de zakelijke afwikkeling ofwel executele van de nalatenschap en doet een voorstel tot verdeling van de erfenis. Vaak wordt na overlijden een nabestaande als executeur aangewezen, wat echter niet altijd een gelukkige oplossing is. Nabestaanden zijn na een overlijden voornamelijk bezig met verwerking van het verlies, waardoor de zakelijke verdeling van de erfenis hen zwaar kan vallen. Daarnaast is het vaak lastig voor een nabestaande, die tevens erfgenaam is, om als executeur objectief en zonder emoties op te treden.

Bij testament kunt u vastleggen wie u als executeur van uw nalatenschap wilt benoemen. Het is belangrijk om hier een afgewogen keuze in te maken. Een executeur moet in staat zijn om de drukke werkzaamheden die van hem of haar worden verwacht naar behoren uit te voeren. Daarnaast vereist de afwikkeling en verdeling van de erfenis heel wat juridische en financiële kennis. Al met al is het executeurschap een verantwoordelijke en belastende functie die u liever niet aan de eerste de beste wilt toevertrouwen.

Een executeur met verstand van zaken 
Centrum Nalatenschappen heeft een schat aan ervaring op het gebied van afwikkeling en verdeling van erfenissen. Niet voor niets treden wij vaak op als executeur voor non-profit organisaties die tot erfgenaam zijn benoemd. Maar ook particulieren staan wij regelmatig terzijde als executeur. Met de kennis en ervaring van Centrum Nalatenschappen als executeur, bent u verzekerd van een zorgvuldige afwikkeling van uw erfenis. Dat geeft wel zo’n gerust gevoel! 

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder.