Close Menu
Afwikkeling nalatenschap

Afwikkeling nalatenschap

Met het overlijden van een naaste breekt voor de nabestaanden een moeilijke periode aan waarin het verlies moet worden verwerkt. Naast het rouwproces, moeten in deze periode ook allerlei organisatorische en financiële zaken rondom het overlijden geregeld worden. De afwikkeling nalatenschap is een lastige en langdurige aangelegenheid, die gemiddeld anderhalf jaar in beslag neemt.
Zaken die onder andere geregeld moeten worden, zijn het opzeggen van abonnementen en verzekeringen, het regelen van bankzaken en het ontruimen en eventueel verkopen van het huis. Daarnaast moeten de nabestaanden aangifte bij de Belastingdienst doen voor zowel inkomstenbelasting als erfbelasting. Op onze site kunt u een overzicht raadplegen van de op dit moment geldende tarieven erfbelasting.

Afwikkeling nalatenschap: hoe gaat dat in zijn werk? 
Een van de belangrijkste en vaak ook lastigste zaken die geregeld moeten worden is de verdeling van de erfenis. De spullen van de overledenen moeten worden verdeeld over de erfgenamen. En bij die verdeling blijkt vaak dat bepaalde bezittingen voor meerdere erfgenamen een belangrijke emotionele waarde vertegenwoordigen. Om onenigheid te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. De executeur kan hier een belangrijke rol in vervullen.

De afwikkeling nalatenschap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Dit betekent dat alle beslissingen die bij de afwikkeling nalatenschap worden genomen, de goedkeuring moeten hebben van alle erfgenamen. In de praktijk wordt meestal één persoon aangewezen die als gevolmachtigde beslissingen neemt namens alle erfgenamen. Het kan ook gebeuren dat bij testament iemand is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen: de executeur.

Een executeur benoemen voor de afwikkeling nalatenschap 
Vaak wordt een nabestaande aangewezen als gevolmachtigde om de nalatenschap af te wikkelen. Dit is toch niet altijd de beste oplossing. De afwikkeling van een nalatenschap is een zware taak en is moeilijk te vervullen door een nabestaande, die nog voornamelijk bezig is met verwerking van het verlies. Daarnaast is de nabestaande eveneens belanghebbende, wat het soms moeilijk maakt om de objectiviteit en neutraliteit te bewaren die van een gevolmachtigde wordt verwacht.

Een afwikkeling nalatenschap  vergt de nodige juridische en financiële kennis. De executeur moet over zijn werkzaamheden rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Als de erfgenamen het niet eens zijn met die verantwoording, kunnen zij de executeur aansprakelijk stellen voor de tekortkomingen. Daarnaast is de executeur hoofdelijk aansprakelijk voor de aangifte erfbelasting die hij bij de Belastingdienst moet indienen. Wanneer de executeur een foute aangifte doet, kan hij een boete van de Belastingdienst opgelegd krijgen.

Als u bij testament executeur benoemt, moet u er rekening mee houden dat deze functie een behoorlijke belasting met zich meebrengt. Het is dan ook verstandig om te kiezen voor een deskundige en ervaren executeur, die uw nalatenschap snel en naar behoren kan afwikkelen.

Centrum Nalatenschappen: een zorgvuldige afwikkeling van uw nalatenschap
Centrum Nalatenschappen heeft een jarenlange ervaring op het gebied van afwikkeling van nalatenschappen. Wij hebben alle expertise en kennis in huis om ook uw nalatenschap zorgvuldig af te wikkelen. Als executeur zijn wij werkzaam voor veel non-profitorganisaties, wanneer zij als erfgenaam zijn aangewezen. Daarnaast doen ook particulieren regelmatig een beroep op ons om hun nalatenschap af te wikkelen.

Wilt u graag dat de afwikkeling nalatenschap professioneel, zorgvuldig en volgens uw wensen verloopt? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvende en kosteloze afspraak. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.