Close Menu
Vruchtgebruik

Vruchtgebruik

Bij testament kan een vruchtgebruik voor de langstlevende echtgenoot worden vastgelegd. Deze constructie houdt in dat de vruchtgebruiker het recht heeft op het gebruik van bepaalde goederen, maar dat de eigendom van die goederen toebehoort aan iemand anders, namelijk de hoofdgerechtigde.

De vruchtgebruiker van een huis mag hier gratis in wonen en de vruchtgebruiker van een bankrekening krijgt de rente. De vruchtgebruiker is echter wel verplicht de goederen waarvan hij de vruchten geniet in stand te laten. Zo zal hij het huis moeten onderhouden en mag hij niet aan de hoofdsom van de bankrekening komen, tenzij de erflater dit nadrukkelijk anders heeft bepaald. Bij het einde van het vruchtgebruik (door het overlijden van de vruchtgebruiker of op een eerder tijdstip dat de erflater in zijn testament heeft vastgelegd), behoren de goederen weer in volle eigendom toe aan de hoofdgerechtigde.