Close Menu
Erfgenaam

Erfgenaam

Als u iemand tot erfgenaam benoemt, ontvangt hij of zij de gehele erfenis of een gedeelte daarvan. De erfgenaam is hiermee gerechtigd tot (een evenredig aandeel) in alle goederen van de nalatenschap. Daarnaast wordt de erfgenaam in beginsel aansprakelijk voor (een evenredig aandeel in) de schulden van de nalatenschap.

Stel dus dat u naast uw buurvrouw nog twee mensen of instellingen tot erfgenaam benoemt. Dan krijgt uw buurvrouw 1/3e deel van de goederen en 1/3e deel van de schulden van de nalatenschap.

Wie zijn uw erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht?

Als er niets geregeld is, bepaalt het wettelijk erfrecht hoe uw nalatenschap wordt verdeeld. Uw nalatenschap gaat dan naar de volgende vier groepen nabestaanden:

  1. Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen;
  2. Ouders, broers en zussen;
  3. Grootouders;
  4. Overige familie.

Als u een partner en/of kinderen heeft, erven zij en niemand uit groep 2, 3 of 4. Zijn er geen nabestaanden in groep 1? Dan wordt gekeken of er erfgenamen zijn uit groep 2, et cetera.

Erfgenamen benoemen bij testament

Als u wilt afwijken van het wettelijk erfrecht, moet u bij de notaris een testament opmaken. In uw testament kunt u bijvoorbeeld bepalen dat een deel van uw erfenis ten goede moet komen aan een goede vriend of uw buurvrouw. Of u kunt in uw testament een zogenaamde Assepoester-clausule laten opnemen, zodat uw stiefkinderen evenveel erven als uw biologische kinderen. Verder benoemen heel wat mensen een goed doel bij testament als erfgenaam. Goede doelen die de status van Algemeen Nut Beogende Instelling hebben (ANBI), hoeven geen erfbelasting te betalen.